Search This Blog

Sep 5, 2010

Sri Mattapalli Mangalashtakam / ஸ்ரீ மட்டபல்லி மங்களாஷ்டகம் /Mp3/Video/Text/Meaning
ஸ்ரீ மட்டபல்லி மங்களாஷ்டகம்
முக்கூர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மாச்சார்யார் அருளியது 


ஸ்ரீ மட்டபல்லி மஹா ஷேத்திரத்தில் நித்ய வாசம் பண்ணிக்கொண்டு இருப்பவனும், தேனிலும் இனிய பிரானும், ஆநந்தமாய் விளங்குபவனும், பெரிய வேள்வியாய் விளங்குபவனான ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹனின் பொருட்டு மங்களம். 


ஸ்ரீ கிருஷ்ண வேணி நதிக்கரையில் விளங்குபவனும், எல்லாவிதமான  கோரிக்கைகளையும் பூர்த்தி செய்விப்பவனும், ஸ்ரீ பிரஹலாதனுக்கு  பிரியமான ரூபமுடையவனுமான ஸ்ரீ   ந்ருஸிம்ஹனுக்கு மங்களம்.

குஹையில் இருப்பவனும், பயமற்றவனும், கம்பீரமானவனும், மஹாத்மாவும், எல்லாவிதமானக்  கெடுதிகளையும் போக்குபவனாயும் விளங்கும் ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹனின் பொருட்டு இம் மங்களம்.

நான்மறைகளின் வடிவாயும், மந்த்ரங்களில்  உறைபவனும், குறைவில்லா  ஞானமுடையவனாயும், அடிபணிபவருக்கு கற்பகத்தருவாய் விளங்குபவனுமான  ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹனுக்கு  மங்களம்.


குஹையில் நித்யவாஸம்  பண்ணுபவனும், மிகவும் ரஹஸ்ய பொருளானவனும் , பரம ரஹஸ்ய வித்யைகளின் ஸ்வரூபியும், குஹையில்  நன்கு  விஹாரம் (விளையாடுபவன்) செய்பவனாயும்  விளங்கும் ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹனின் பொருட்டு  மங்களம் உரித்தாகுக.

ஸ்ரீ வாடபல்லி, ஸ்ரீ வேதாத்ரி ஆகிய இரு ஷேத்ரங்களின் இடையில் இருப்பவனும், எல்லோருக்கும் சேமநிதியாய்   இருப்பவனும், மிகவும் (கரும்பைக் காட்டிலும்) இனிப்பவனும், எல்லோருக்கும் சுகமளிக்கும் தேவனான  ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹனுக்கு  மங்களம்.

ஸ்ரீ தாபநீய உபநிஷத்தின் ரஹஸ்யமாய் இருப்பவனும், தாபத் ரயங்களைப் போக்குபவனுமாயும், வணங்குபவர்களை ஆதரிக்கும் கற்பக வ்ருக்ஷம் போன்றவனுமான ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹனுக்கு  மங்களம்.

ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மியுடன் சேர்ந்தே இருப்பவனும், ஆசை , பகை இவைகளை வேறோடு அழிப்பவனும், ஸ்ரீ மட்டபல்லி மஹா ஷேத்திரத்தில் மஹிமையுடன் விளங்குபவனான ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹனுக்கு  மங்களம்.

பலச்ருதி:

முக்கூர் லக்ஷ்மி ந்ருஸிம்ஹ தாஸனால் நன்கு சொல்லப்பட்ட அத்புதமான இந்த மங்களாஷ்டகத்தை யாரொருவர் ஊக்கத்துடனும், பக்தியுடனும் படிகின்றாரோ அவர் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுவார் . 


"சுபமஸ்து"


Sri Mattapalli Mangalashtakam video - rendered by Sri Mukkur Lakshmi Narasimhachariyar SwamigalMattapalli Mangalashtakam in English:-

Mattapallinivasaya madhuranandarupine 
mahayajnasvarupaya srinirusimhaya mangalam

Glories to the sweet, blissful Lord of Mattapalli, Sri Lakshmi Narasimha, who is described in the Vedic Yagnas as the One who is attainable by the Madhu Vidya form of Bhakti Yoga. 

krisnavenitatathaya sarvabhistapradayine
prahladapriyarupaya srinisimhaya mangalam

Glories to the Lord, who resides on the bank of the river Krishna, the bestower of all auspiciousness, One who is dear to those who are as devoted as prahlada.

garrtasthitayadhiraya gambhiraya mahatmane
sarvarista vinasaya srinrsimhaya mangalam


Glories to the brave majestic Lord, the dispeller of all obstacles, who resides in a mountain cave.

rigyajussamarupaya mantrarudhayahimate
sritanam kalpavkrsaya srinrsimhaya mangalam

Glories to the Lord who is seen in the four Vedas, who is seen in the mantras, 
who showers the desired to those who surrender to Him.

guhasaraya guhyaya guhyavidyasvarupine
kuharante viharaya srinrsimhaya mangalam

Glories to the Lord, who can be experienced through esoteric Guhya Vidhya.

sripalayadrimadhasthaya nidhaya madhuraya ca
sukrapradaya devaya srinrsimhaya mangalam


Glories to Him, who confers happiness, who is the beautiful treasure of Mattapalli in between the two kshetras of Vadapalli and Vadadri.

tapaniyaaarahasaya tapaaatraya vinasine
natanam parijataya srinrsimhaya mangalam

Glories to the secret described by the Tapaniya Upanishad;
the Lord destroys the Tapa Trayas(3 form of troubles) of his devotees.

rajyalakshsmya sametaya ragadvesa vinasine
mattapalli nivasaya srinrsimhaya mangalam

Glories to the Lion of Mattapalli who is ever with Raajyalakshmi 
and removes the feelings of greed and hatred from his devotees.

mukkur nrsimhadasena proktam mangalashtakam
yah pathet sraddaya bhaktya sarvapapaih pramucayate

He who recites with sincere devotion, the sacred Mangalam verses,
composed by the Lord and recited through Mukku Narasimha Dasan gets all his sins destroyed.


Mattapalli Mangalashtakam Text in Tamil

Mattapalli Mangalashtakam MP3
http://www.prapatti.com/slokas/mp3/mattapallimangalaashtakam.mp3


Mattapllai Mangalashtakam MP3 Download (Rendered by Sri Mukkur Lakshmi Narasimhachariyar Swamigal)

நன்றி 
மட்டபல்லியில் மலர்ந்த மறைபொருள்
ஆசிரியர்: முக்கூர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மாச்சார்யார்.


லக்ஷ்மி நரசிம்ஹர் திருப்பாதங்களே  சரணம்.

Details about Mattapalli Temple
http://murpriya.blogspot.com/2010/09/mattapalli-rajyalakshmi-sametha-sri.html

Note
Mattapalli is situated on the banks of river Krishna, in Huzurnagar taluq of Nalgonda District in Andhra Pradesh, India. Presiding Deities: Sri Yogananda Lakshmi Narasimha Swamy, Sri Raajyalakshmi Thaayar and Sri Chenchu Lakshmi Thaayar

குருவே சரணம்.
தாயே சரணம் மட்டபல்லி லக்ஷ்மி நரசிம்ஹா சரணம்.

2 comments:

 1. Origin of Sri Mattapalli MangaLAshtakam

  Those who have attended at least one of the 107+++ Maha Narasimha Maha Yag~nams conducted by Sri Mukkur Swamy would be aware that even He does not know two things prior: duration and cost. This is because Sri Swamy's each and every step ,be it during yag~nam or otherwise, is according to HIS sankalpam. As if to test Sri Swami's patience and conviction PerumaL gives new instructions through HIS AvirbhAvam on Sri Mukkur Swamy.

  Just as in any other yag~nam, PerumaL made the Maha Yag~nam at Sri Mattapalli much more elaborate than anticipated What was supposed to be completed in a few days took weeks. Consequently, Sri Swami was short of funds to give sambavanai at the end. Not (actually Fully) knowing how to proceed, Sri Swami went into the sanctum sanctorum of Sri RajayaLakshmi SamEdha Mattapally Naadhan, sat in front of him and started praying. Hours vanished by and Sri Swamy was still inside with tears rolling down his cheeks. Just as perumAL guided Sri Swami to compile Sri MalOla panchakam when he was bereaving the loss of his dear mother, HE blessed him now to compile Sri Mattapally MangaLashtakam. Sri Swamy was reciting this slOkam again and again.

  Meanwhile, Sri Sridharachar who assists Sri Swamy, received a call from an unknown bhAgavatA. The caller had come to Vijayawada (130 Km from Sri Mattapally) and wanted to attend the yag~nam. Sridharachar provided him the route with instructions to come ASAP since the Nrusimha kudumbam was planning to leave that evening for Madras. The bhAgavatA reached Mattapally in the next 3 hours and Sri Swamy was still inside the cave repeatedly reciting the mangaLashtakam.

  With due permission, the bhAgavatA went close to Sri Swamy paid his obeisance. As a humble tribute to Sri Swami's yag~nam for lOka Kshemam, he gave his samarpaNam in a briefcase. Swamy accepted it and, as always, thanked, blessed and gave him hOma prasadham and requested the bhAgavatA to have food before leaving. The bhAgavatA had to leave immediately and so Swamy gave him permission half heartedly.

  An hour after the bhAgavatA left, Sri Swami opened the briefcase. He was amazed. The suitcase had bundles and bundles of hard cash - the very same cash that Sri Swamy was hoping to give as sambAvanai to all the ritviks. Sri Swamy spent a few more hours inside the cave, reciting mangaLashtakam thanking HIM for HIS kArunyam.

  Nobody in the yag~na kudumbam had seen the bhAgavatA before or again after this incident. It is HIM and HIM alone who tested Sri Swami's conviction, made him compose and recite MangaLashtakam and then answered his call in mortal form.

  Sri Mattapally PerumAL himself stresses the significance of this mangaLashtakam repeatedly. In fact, HE himself had given upanyAsam's on two different occassions at Venus Colony, Madras.

  (The above incident was told to my father by Sri Sridharachar).

  ReplyDelete
 2. Wholehearted thanks for these details Cheeku.

  ReplyDelete